Naukowcy odkryli idealną temperaturę dla całego życia na Ziemi

Z nowego badania wynika, że ​​wszystkie gatunki na Ziemi rozwijają się w „idealnej” temperaturze 20 stopni Celsjusza (68 stopni Fahrenheita), co sugeruje, że gatunki lądowe mogą mieć większe trudności z przystosowaniem się do zmiany klimatu.

Przegląd badań potwierdził, że zakresy temperatur zwierząt i roślin, a także drobnoustrojów żyjących w powietrzu i wodzie, przy temperaturze 20 stopni Celsjusza pokrywają się.

Naukowcy twierdzą, że temperatura ta wydaje się być „kluczowa” dla różnorodności biologicznej.

Chociaż wiele gatunków przystosowało się do życia w cieplejszych i chłodniejszych regionach, wiele z nich nadal przeżywa w temperaturach 20°C.

„Znajdujemy dowody na to, że temperatury powyżej 20°C stają się coraz bardziej nieoptymalne dla wszystkich dziedzin życia, w tym zwierząt, roślin i prokariotów” – napisali naukowcy.

Naukowcy podejrzewają, że temperatura ta ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesów biologicznych ze względu na molekularne właściwości wody w komórkach.

Wydajność procesów chemicznych zachodzących w komórkach wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, osiąga maksimum, a następnie gwałtownie maleje wraz ze wzrostem temperatury.

Naukowcy wyjaśniają, że oznacza to, że temperatury powyżej 20 stopni mogą prowadzić do kilku kluczowych zmian wśród organizmów, takich jak zmniejszona zdolność tolerowania niskiego poziomu tlenu wśród gatunków morskich.

Niedźwiedzie polarne stoją w obliczu kryzysu głodowego, ponieważ „siły zmiany klimatu rozszerzają swoją obecność na lądzie”

W ocieplającym się świecie stworzenia, które nie są w stanie przenieść się do komfortowych temperatur, mogą mieć trudności z adaptacją.

Podczas gdy gatunki morskie potrafią się przystosować, zmieniając swoje rozmieszczenie geograficzne, gatunki lądowe mogą nie być w stanie tak łatwo przemieszczać się „z powodu krajobrazów modyfikowanych przez miasta, rolnictwo i inną infrastrukturę ludzką” – napisali naukowcy w The Conversation.

READ  NASA zapłaci Boeingowi dwa razy więcej niż SpaceX za miejsca dla załogi

Badania oznaczają również, że obszary, w których stale panują temperatury powyżej 20°C, mogą prowadzić do spadku bogactwa gatunkowego w krajobrazie.

Naukowcy znaleźli również podobne dowody wymierania w zapisach kopalnych, gdy temperatury utrzymywały się powyżej tego progu przez długie okresy.

Odkrycia te stanowią coraz więcej dowodów na to, że różnorodność biologiczna, która już spadła o ponad 20 stopni, ulegnie dalszemu pogorszeniu w wyniku globalnego ocieplenia.

Naukowcy ostrzegają, że może to prowadzić do „uproszczenia” ekosystemów z mniejszą liczbą form życia w wielu miejscach.

Mówią, że będzie również większa konkurencja między istniejącymi gatunkami, co może jeszcze bardziej ograniczyć siedliska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *